Πνευματική Ιδιοκτησία © 2011–2015  |  CHQ design & build

Webmaster Επαφή

τεχνικό γραφείο Χανίων

CHQ design & build

core

holistic

quality

Welcome_to...

Από το 2015 δεν επιχειρούμε ως CHQ design & build άλλο πια...  Αυτή είναι μία ιστοσελίδα αρχείο!

Services_Certification_LEED

English

Services_Certification_LEED Υπηρεσίες __ Εισαγωγή Σχετικά Ανθρ/νοΔ Επαφή Τελείωμα

 

 

 

Leadership in Energy and Environmental Design*

Το κτίριο εκτιμάται έναντι των ακόλουθων 7 ενοτήτων (θεμάτων) Αειφορίας.  Κάθε από αυτές τις ενότητες αποτελείται από σχετικές υποενότητες οι οποίες θέτουν ένα αριθμό από κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με προδιαγραφές και άλλες σημαντικές απαιτήσεις για τα στάδια του σχεδιασμού, της κατασκευής και μετά την κατασκευή του κτιρίου.  Η επίτευξη αυτών των απαιτήσεων έχει ως αποτέλεσμα ένας αριθμός από πόντους (points) να απονεμηθεί για κάθε υποενότητα.  Όσο περισσότερες κατευθυντήριες γραμμές ακολουθούνται για το κτίριο, τόσο περισσότεροι πόντοι για τη συγκεκριμένη ενότητα απονέμονται.

     •  Αειφόρες Τοποθεσίες

     •  Αποδοτικότητα Νερού

     •  Ενέργεια και Ατμόσφαιρα

     •  Υλικά και Πόροι

     •  Ποιότητα Εσωτερικού Περιβάλλοντος

     •  Καινοτομία στο Σχεδισμό / Λειτουργίες

     •  Περιφερειακή Προτεραιότητα

Ο συνολικός αριθμός από πόντους που απονεμήθηκαν για κάθε ενότητα Αειφορίας προστίθεται έπειτα μαζί και το άθροισμα αυτών των πόντων για όλες τις ενότητες αποδίδει το ολικό σκορ για το κτίριο.  Ανάλογα με αυτό το τελικό LEED σκορ το κτίριο αξιολογείται ως εξής:

     40 – 49 πόντοι     CERTIFIED (Πιστοποιημένο)

     50 – 59 πόντοι     SILVER (Αργυρό)

     60 – 79 πόντοι     GOLD (Χρυσό)

     80 – 110 πόντοι    PLATINUM (Πλατινένιο)

Για να είναι δυνατή αυτή η κατάταξη, ωστόσο, είναι υποχρεωτικό οι απαιτήσεις μερικών πολύ συγκεκριμένων υποενοτήτων (οι οποίες δεν απονέμουν πόντους) να έχουν προηγουμένως επιτευχθεί.  Αν δεν είναι αυτή η περίπτωση, τότε καμία πιστοποίηση LEED δεν μπορεί να επιτελεστεί για το κτίριο.

Διαγωνισμός Πιστοποίηση Φωτισμός Αειφορία Μηχανίκευση Αρχιτεκτονική BREEAM LEED Passivhaus

  αρχική

ιστοχάρτης

επικοινωνία

|

|

Services_Certification

*Η LEED έχει αναπτυχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από το εθνικό τους Green Building Council (USGBC).