Πνευματική Ιδιοκτησία © 2011–2015  |  CHQ design & build

Webmaster Επαφή

τεχνικό γραφείο Χανίων

CHQ design & build

core

holistic

quality

Welcome_to...

Από το 2015 δεν επιχειρούμε ως CHQ design & build άλλο πια...  Αυτή είναι μία ιστοσελίδα αρχείο!

Services_Certification_BREEAM

English

Services_Certification_BREEAM Υπηρεσίες __ Εισαγωγή Σχετικά Ανθρ/νοΔ Επαφή Τελείωμα

 

 

 

BRE Environmental Assessment Method*

Το κτίριο εκτιμάται έναντι των ακόλουθων 10 ενοτήτων (θεμάτων) Αειφορίας.  Κάθε από αυτές τις ενότητες αποτελείται από σχετικές υποενότητες οι οποίες θέτουν ένα αριθμό από κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με προδιαγραφές και άλλες σημαντικές απαιτήσεις για τα στάδια του σχεδιασμού, της κατασκευής και μετά την κατασκευή του κτιρίου.  Η επίτευξη αυτών των απαιτήσεων έχει ως αποτέλεσμα ένας αριθμός από μονάδες (credits) να απονεμηθεί για κάθε υποενότητα.  Όσο περισσότερες κατευθυντήριες γραμμές ακολουθούνται για το κτίριο, τόσο περισσότερες μονάδες για τη συγκεκριμένη ενότητα απονέμονται.

     •  Διαχείριση

     •  Υγεία και Ευεξία

     •  Ενέργεια

     •  Συγκοινωνία

     •  Νερό

     •  Υλικά

     •  Απορρίματα

     •  Χρήση Γης και Οικολογία

     •  Ρύπανση

     •  Καινοτομία

Ο συνολικός αριθμός από μονάδες που απονεμήθηκαν για κάθε ενότητα Αειφορίας μετατρέπεται έπειτα σε ένα % σκορ ενότητας και το άθροισμα αυτών των % σκορ για όλες τις ενότητες αποδίδει το ολικό % σκορ για το κτίριο.  Ανάλογα με αυτό το τελικό BREEAM σκορ το κτίριο αξιολογείται ως εξής:

     < 30%    UNCLASSIFIED (Αταξινόμητο)

     ≥ 30%    PASS (Βάση)

     ≥ 45%    GOOD (Καλό)

     ≥ 55%    VERY GOOD (Πολύ Καλό)

     ≥ 70%    EXCELLENT (Άριστο)

     ≥ 85%    OUTSTANDING (Εξαιρετικό)

Για να είναι έγκυρη αυτή η κατάταξη, ωστόσο, ένας ελάχιστος αριθμός από μονάδες πρέπει προηγουμένως να έχει απονεμηθεί με την επίτευξη υποχρεωτικά των απαιτήσεων συγκεκριμένων υποενοτήτων.  Αν δεν είναι αυτή η περίπτωση, τότε μία χαμηλότερη κατάταξη BREEAM επιτελείται για το κτίριο.

Διαγωνισμός Πιστοποίηση Φωτισμός Αειφορία Μηχανίκευση Αρχιτεκτονική BREEAM LEED Passivhaus

  αρχική

ιστοχάρτης

επικοινωνία

|

|

Services_Certification

*Η BREEAM έχει αναπτυχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Building Research Establishment (BRE).