Πνευματική Ιδιοκτησία © 2011–2015  |  CHQ design & build

Webmaster Επαφή

τεχνικό γραφείο Χανίων

CHQ design & build

core

holistic

quality

Welcome_to...

Από το 2015 δεν επιχειρούμε ως CHQ design & build άλλο πια...  Αυτή είναι μία ιστοσελίδα αρχείο!

Services_Certification

English

Services_Certification Υπηρεσίες __ Εισαγωγή Σχετικά Ανθρ/νοΔ Επαφή Τελείωμα

 

 

 

Οι υπηρεσίες Πιστοποίησης "Πράσινου" Κτιρίου που προσφέρουμε (διά μέσου των σχετικών παρόχων πιστοποίησης*) αφορούν και σε νέα κτίρια που πρόκειται να οικοδομηθούν καθώς και σε υφιστάμενα κτίρια τα οποία οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να βελτιώσουν.  Ανάλογα με την έκδοση τού κάθε ξεχωριστού συστήματος, μπορεί να πιστοποιηθεί είτε η μελέτη και η κατασκευή ενός νέου κτιρίου είτε οι πρακτικές και η διαχείριση των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης (καθώς και η μικρή ανακαίνιση) ενός υφιστάμενου κτιρίου.

Με απλά λόγια, τα BREEAM και LEED πρόκειται για ένα Εργαλείο Αξιολόγησης το οποίο επιχειρεί να απαντήσει στο πόσο πολύ "πράσινο" (δηλαδή πόσο πολύ αειφόρο) είναι ένα κτίριο, είτε αυτό είναι μία νέα κατασκευή είτε ένα κτίριο το οποίο είναι ήδη σε χρήση.  Επομένως, δεν είναι μόνο μία προσπάθεια για την εκτίμηση εκείνων των ζητημάτων που σχετίζονται μονάχα με το Περιβάλλον· είναι κάτι πολύ ευρύτερο αποσκοπώντας στην έννοια της Αειφορίας για τον κύκλο ζωής του κτιρίου.

Από την άλλη, το Passivhaus είναι κάτι λιγότερο ευρύ.  Σχετίζεται μόνο με την πλευρά της Ενέργειας ενός "πράσινου" κτιρίου, με τις απαιτήσεις του για ενεργειακή κατανάλωση, καθώς και με την Άνεση και κατά συνέπεια την Υγεία των ενοίκων.  Το Passivhaus είναι ένα Πρότυπο το οποίο πιστοποιεί ότι το κτίριο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί (ή και ανακαινιστεί, μέσω του EnerPHit) σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σετ προδιαγραφών οι οποίες μειώνουν εκτεταμένα τις απαιτήσεις του για ενέργεια.  Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι το κτίριο είναι 100% "πράσινο" (δηλαδή 100% αειφόρο) καθώς τα υλικά κατασκευής (π.χ.) που χρησιμοποιήθηκαν ίσως δεν είναι φιλικά προς το περιβάλλον και την υγεία του χρήστη ή ίσως δεν έχουν προέρθει από μία τοπική πηγή.

Τα BREEAM, LEED και Passivhaus δεν είναι τα μόνα εργαλεία αξιολόγησης ή πρότυπο διαθέσιμα στην αγορά, αλλά είναι τα πιο γνωστά και δημοφιλή διεθνώς.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι και το BREEAM και το LEED, καθώς και το Passivhaus, δεν έχουν τίποτα να κάνουν με την εθνική νομοθεσία και κτιριακούς κανονισμούς στην Ελλάδα.  Δε σχετίζονται π.χ. με το εθνικό Πιστοιποιητικό Ενεργειακής Απόδοσής (ΠΕΑ) και τον εθνικό, Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), αλλά πρόκειται για ανεξάρτητα και προαιρετικά συστήματα πιστοποίησης τα οποία διαχειρίζονται από εξωτερικούς φορείς.

Επίσης, παρακαλούμε σημειώστε ότι στο τεχνικό γραφείο Χανίων (CHQ design & build) ο ρόλος μας δεν είναι ένας εμπορικός ρόλος, να διαφημίσουμε τα οφέλη, προωθήσουμε και "πουλήσουμε" το ένα σύστημα σύστημα πιστοποίησης έναντι του άλλου ή κάποιου άλλου.  Μπορούμε να σας πούμε τί λέει η αγορά σχετικά με αυτό, αλλά εναπόκειται σε εσάς, τον πελάτη που ενδιαφέρεται για ένα πιστοποιητικό "πράσινου" κτιρίου ή ένεργειακά αποδοτικού κτιρίου, να έχετε κάνει τη δική σας έρευνα προκαταβολικά και αποφασίσει ποια από τις υπηρεσίες Πιστοποίησης που προσφέρουμε είναι περισσότερο κατάλληλη για τις δικές σας ανάγκες.  Θα πάμε τότε μέσα από ολόκληρη τη διαδικασία μαζί και θα κάνουμε την πιστοιποίηση για εσάς.  Εμείς απλά κάνουμε το κομμάτι της παράδοσης του προϊόντος· όχι την πώληση!

BREEAM LEED Passivhaus Διαγωνισμός Πιστοποίηση Φωτισμός Αειφορία Μηχανίκευση Αρχιτεκτονική

  αρχική

ιστοχάρτης

επικοινωνία

|

|

*Το τεχνικό γραφείο Χανίων (CHQ design & build) δεν είναι ένα σώμα ή ένας φορέας πιστοποίησης!  Η Πιστοποίηση παρέχεται από τους σχετικούς οργανισμούς, ινστιτούτα ή εξουσιοδοτημένα σώματα, δηλαδή το BRE Global, το USGBC, το Passivhaus Institut ή εταιρείες εξουσιοδοτημένες από το PHI, διαπιστευμένες για πιστοποίηση.  Εμείς τρέχουμε τη διαδικασία πιστοποίησης αλλά το Πιστοποιητικό εκδίδεται από αυτούς και όχι εμάς.